คำถามที่พบบ่อย

FAQs

REGISTRATION AND APPROVAL PROCESS

The Thailand Pass system will open for registration starting from 1 November 2021 at 09.00 hrs. (Bangkok time)
Effective from 1 November 2021, all travelers arriving at Thailand by air are required to register with Thailand Pass in order to travel into Thailand.
If you possess an approved COE, you can travel to Thailand using that COE, and will be eligible to enter Thailand via one of the three schemes, depending on whether you meet the scheme's requirements. Your COE will also describe your eligible schemes.
If your COE has been pre-approved, you will need to submit the rest of the required documents by 7 November 2021. Otherwise, your COE request will be automatically rejected, and you will need to register with the Thailand Pass system to travel to Thailand. If your COE has not been pre-approved by 1 November 2021, your COE request will be automatically rejected, and you will need to register with the Thailand Pass system to travel to Thailand.
It is required that applicants submit their registration at least 7 days prior to their intended travel date.
If you would like to change your travel date / registration details, you will need to re-register on the Thailand Pass system.
Yes. You may submit multiple registrations at the same time for travels into Thailand at different dates to facilitate your travels and itinerary. Please be mindful to present the correct QR code to the Health Control and Immigration officer upon arrival. Failure to do so may result in delay in your travels.
No. Everyone aged 12 or over must submit an individual registration through Thailand Pass Children aged under 12 can be added into their parents' registration under the section Personal Information.
All persons aged 12 or over must have a vaccination certificate confirming that they have been fully vaccinated at least 14 days before their travel in order to be able to enter Thailand through the Exemption from Quarantine. Children aged 18 and under if accompanied by their parents or legal guardian can enter Thailand through the Sandbox program.
AQ hotels are the hotels eligible to be used as quarantine sites under the AQ scheme as well as designated venues to wait for your RT-PCR result under the Exemption from Quarantine scheme. SHA+ hotels / accommodations are hotels that meet the “Amazing Thailand Safety and Health Administration” standards and are eligible to be used as hotels under the Sandbox Program and as venues to wait for your RT-PCR result under the Exemption from Quarantine scheme.
from Quarantine scheme / Sandbox Program 7 Alternative Quarantine?
Exemption from Quarantine scheme: You can travel to any destinations in Thailand once the RT-PCR test upon arrival received is negative. Sandbox Programme scheme: You can travel freely in the sandbox area for the duration of 7 days once the RT-PCR test upon arrival received is negative. Once you have completed your 7-day mandatory stay within the Sandbox area, you can travel freely to other parts of Thailand. Alternative Quarantine scheme: You will need to undergo your 10-day mandatory quarantine at your AQ hotel / accommodation. Once you have completed your quarantine, you can travel to any destinations in Thailand.
Currently, the Thailand Pass system is for those who plan to travel to Thailand by air only.
The registration system for those who plan to travel to Thailand by land and sea is still under consideration.
The list of countries / territories eligible for the Exemption from Quarantine scheme are constantly being considered and revised. Please stay tuned for more updates. In the meantime, if you want to travel to Thailand, you can do so through the Sandbox Programme or Alternative Quarantine, depending on your vaccination history.
No. However, you must provide your COVID-19 test result (RT-PCR) issued within 72 hours before your travel to the officers at the airport, except if you are a Thai national arriving in Thailand through Alternative Quarantine. For others, failure to provide your COVID-19 test result (RT-PCR) may result in you being denied entry into Thailand.

DOCUMENTATION

 • Expats living and working in Thailand under a valid visa or residential permit are required to provide proof of insurance coverage in Thailand or valid social security card or certified letter from their employer.
 • Thai nationals are not required to provide proof of insurance coverage as they are covered by Thailand's universal healthcare programme.

Requirements vary depending on the scheme which you are planning to enter Thailand. Details are as follows:

Documentation Required Exemption from Quarantine (Test &Go) Sandbox program Alternative Quarantine
Passport copy
Vaccinated certificate
Insurance (minimum coverage 50,000 USD) Expats living and working in Thailand under a valid visa or residential permit are required to provide proof of insurance coverage in Thailand or valid social security card or certifying letter from their employer. * Thai nationals are not required to provide proof of insurance coverage.
Hotel Reservation SHA+/AQ for 1 Day SHA+ for 7 days AQ for 10 days
Thai Visa If required If required If required
** Please note that the above are only documents submitted in the Thailand Pass System. The applicant is also required to undergo a RT-PCR Covid test 72 hours prior to departure and bring the results to present to the Health Control station upon arrival. This requirement is not required for Thai nationals entering under the AQ scheme. Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs.
If you do not carry a mobile phone with the QR Code, you may print out a hard copy of the QR code and bring it with you to present to the officers at the airport
No. Your COVID-19 test result must be obtained using the RT-PCR testing technique only.
The vaccines approved by Thailand include; CoronaVac (Sinovac) AstraZeneca, FOTO Pfizer-BioNTech, COVILO (Sinopharm), Janssen (Johnson & Johnson), Moderna, Sputnik V
Thailand fully recognizes mixed vaccination. However, your second dose needs to be administered based on the recommended timeframe for each vaccine type, as follows; 1st dose (Sinovac) = 2nd dose after 2 weeks 1 st dose (AstraZeneca) = 2nd dose after 4 weeks 1 st dose (Pfizer-BioNTech) = 2nd dose after 3 weeks 1st dose (Moderna) = 2nd dose after 4 weeks 1st dose (Sinopharm) = 2nd dose after 3 weeks 1st dose (Sputnik V) = 2nd dose after 3 weeks *Those vaccinated with Jansson (Johnson&Johnson) vaccine do not need to receive their 2nd dose to be considered fully vaccinated.
Those previously infected with COVID-19 are considered fully vaccinated if they have received a single dose of COVID-19 vaccine 3 months after their recovery. However, if you have been fully vaccinated prior to contracting COVID-19, you are still considered to be fully vaccinated.

SECURITY AND PRIVACY

Your personal information is encrypted and safe with Thailand Pass as it will be used for the purpose of approving, and facilitating your arrival in Thailand only.
More information can be found on the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand's website (https://consular.mfa.go.th/). The platform of the Thailand Pass system is also designed to be user friendly and provides step-by-step instructions on how to register correctly.

การลงทะเบียนและขั้นตอนอนุมัติ

ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ)
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศทุกคน ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
ได้ หากท่านได้รับการอนุมัติ COE แล้ว สามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ และจะมีสิทธิการเข้าประเทศตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ใน 3 รูปแบบ (ยกเว้นการกักตัว / เข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว / กักกันตัวในสถานที่กักกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า ผู้เดินทางมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของแต่ละรูปแบบหรือไม่ โดยในเอกสาร COE จะระบุว่า ผู้ร้องมีสิทธิเข้าประเทศไทยในรูปแบบใดบ้าง
 • ถ้าหาก COE ได้รับการอนุมัติลงทะเบียน (pre-approve) แล้ว ท่านสามารถขอ COE ให้เสร็จสิ้นได้ โดยต้องส่งเอกสารส่วนที่เหลือทั้งหมด เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ดำเนินการอนุมัติ COE ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มิฉะนั้น คำขอ COE ของท่านจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย
 • ถ้าหาก COE ยังไม่ได้รับการ pre-approve ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คำขอ COE ฉบับนั้นจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย
ท่านควรลงทะเบียนและส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง
ไม่สามารถทำได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือรายละเอียดในการลงทะเบียน ท่านจำเป็นจ้องทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งในระบบ Thailand Pass
 • ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นกรณีเดินทางพร้อมเด็กตามเงื่อนไขด้านล่างนี้
 • กรณีเดินทางเข้าประเทศโดยไม่กักกันตัว: ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นเอกสารของตนเองผ่านระบบ Thailand Pass ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารพร้อมไปกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ ในส่วน ข้อมูลส่วนตัว
 • กรณีเดินทางเข้าประเทศผ่านโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว: ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นเอกสารของตนเองผ่านระบบ Thailand Pass ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารพร้อมไปกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ ในส่วน ข้อมูลส่วนตัว
 • ผู้เดินทางทุกคนที่อายุ 12 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้ว ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักกัน
 • ผู้เดินทางทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้ว ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox Programme)
 • โรงแรม AQ คือ โรงแรมที่ใช้เป็นพื้นที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ AQ และเป็นสถานที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักกัน
 • โรงแรม/ที่พัก SHA+ คือ โรงแรมที่ได้มาตรฐาน “Amazing Thailand Safety and Health Administration” และใช้เป็นโรงแรมที่พักสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Sandbox และเป็นสถานที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักกัน
 • รูปแบบยกเว้นการกักกัน : ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน
 • รูปแบบ Sandbox : ท่านสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในพื้นที่ Sandbox เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วจะต้องต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน (ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ Sandbox ไม่สามารถเดินทางข้ามพื้นที่ Sandbox ต่าง ๆ ได้ ต้องอยู่ในพื้นที่ Sandbox เฉพาะในจังหวัดที่โรงแรมตั้งอยู่เท่านั้น) ภายหลังจากอยู่ในพื้นที่ Sandbox ครบ 7 วันแล้ว ท่านจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยได้อย่างอิสระ
 • รูปแบบการกักตัว ณ สถานที่กักกัน (กรณีไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19): ท่านจะต้องได้รับการกักกันให้ครบ 10 วันในโรงแรม/ที่พัก AQ โดยเมื่อครบ 10 วันแล้ว ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ
ไม่สามารถทำได้ โดยปัจจุบัน การลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass รองรับสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศเท่านั้น ผู้เดินทางเข้าทางบกหรือทางน้ำต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่เพื่อขอ COE
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาขยายระบบให้รองรับการลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางบกและทางน้ำ
รายชื่อประเทศ/พื้นที่ที่มีสิทธิได้รับการยกเว้นการกักกันจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างนี้ หากต้องการเดินทางไปยังประเทศไทย สามารถทำได้ โดยเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox หรือ Alternative Quarantine โดยขึ้นอยู่กับประวัติการฉีดวัคซีน
ไม่จำเป็น อย่างไรก็ดี ผู้ร้องจะต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคนไทยที่เดินทางมายังประเทศไทยและเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) โดยผู้เดินทางอื่นๆ ที่ไม่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) อาจถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ ผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ของท่านจะต้องเป็นเอกสารฉบับจริง (hard copy) และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น
ได้ อย่างไรก็ดี การแวะเปลี่ยนเครื่องของท่านต้องใช้เวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง และต้องไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มิฉะนั้น ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว
ไม่ต้อง อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องมีหลักฐานการประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐและผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ท่านจะต้องอยู่ในประเทศ/พื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันติดต่อกัน (สามารถพำนักอยู่ได้ในหลายประเทศ/พื้นที่ในรายชื่อ โดยรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันติดต่อกัน) ก่อนที่จะเข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว
ได้ โดยท่านจะต้องไม่เดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่นอกรายชื่อยกเว้นการกักตัวในช่วงระหว่างที่เดินทางออกจากประเทศไทยและเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ยกเว้นกรณีแวะเปลี่ยนเครื่องตามเงื่อนไขในคำถามที่พบบ่อยข้อที่ 15) มิฉะนั้น ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว

เอกสารประกอบการลงทะเบียน

 • จำเป็น
 • ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทำงานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยในไทยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหลักฐานการประกันภัยอื่น ๆ อาทิ บัตรประกันสังคมหรือหนังสือรับรองการประกันภัยที่ออกโดยนายจ้าง
 • ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว
ไม่จำเป็น โดยสามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบอื่น อาทิ ประกันทั่วไปหรือประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ได้
เอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างกันตามรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้
เอกสาร การยกเว้นการกักตัว(Test and Go) พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว(Sandbox Programme) การกักตัว ณ สถานกักกัน(Alternative Quarantine)
สำเนาหนังสือเดินทาง
เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19 ไม่จำเป็น
กรมธรรม์ประกันภัย (วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ) * ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทำงานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยในไทยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหลักฐานการประกันภัยอื่น ๆ อาทิ บัตรประกันสังคมหรือหนังสือรับรองการประกันภัยที่ออกโดยนายจ้าง * ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว
หลักฐานการจ่ายเงินค่าที่พัก / โรงแรม SHA+/AQ (1 วัน) SHA+ (7 วัน) AQ (10 วัน)
วีซ่าประเทศไทย หากจำเป็น หากจำเป็น หากจำเป็น
** นอกจากนี้ ท่านจะต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย โดยข้อกำหนดนี้ยกเว้นสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ารับการกักตัว ณ สถานกักกัน (Alternative Quarantine) ทั้งนี้ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) จะต้องเป็นรูปแบบเอกสาร (hard copy) และเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น
หากท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถพิมพ์ QR Code ออกมาเป็นเอกสารและนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยท่านอาจลงทะเบียน Thailand Pass บนคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ QR Code ออกมาเป็นเอกสาร
ไม่ได้ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะต้องเป็นรูปแบบ RT-PCR เท่านั้น (ไม่ใช่ผลตรวจแบบ ATK) และผลตรวจดังกล่าวจะต้องออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
  วัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยประกอบด้วย
 • CoronaVac (Sinovac)
 • AstraZeneca
 • Pfizer-BioNTech
 • Moderna
 • COVILO (Sinopharm)
 • Janssen (Johnson & Johnson)
 • Sputnik V
  • ประเทศไทยยอมรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มสองจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของวัคซีนเข็มแรก ดังนี้
  • เข็มแรก (Sinovac) = เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  • เข็มแรก (AstraZeneca) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  • เข็มแรก (Pfizer-BioNTech) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  • เข็มแรก (Moderna) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  • เข็มแรก (Sinopharm) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  • เข็มแรก (Sputnik V) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
ผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนคือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง 14 วันก่อนเดินทาง ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Janssen (Johnson&Johnson) จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน
ได้ โดยหากมีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากหายป่วย โดยจะต้องแนบเอกสารรับรอง / ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายป่วยจากโรคโควิด-19 มาพร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนได้รับเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

ความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวของท่านบนระบบ Thailand Pass จะได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกใช้เพื่อการพิจารณาอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศไทยของท่านเท่านั้น
 • ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (https://consular.mfa.go.th) หรือจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในพื้นที่ของท่าน
 • ระบบ Thailand Pass ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย โดยระบบจะอธิบายวิธีลงทะเบียนให้กับท่านในแต่ละขั้นตอนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง

Credit : www.mfa.go.th

Contact Us

91 Moo 1, Bangkruay, Bangkruay, Nonthaburi, 11130 Thailand

Tel : (+66) 62889 2491, (+66) 93559 5444

FAX : (+66) 2409 5068

Email : emails@bookengine.com