คำถามที่พบบ่อย

FAQs

Also lifting an US$10,000 health insurance requirement, thus welcoming all travelers with proof of either a certificate of vaccination or a pre-arrival negative RT-PCR or professional ATK test result.

This information has been updated on 24 June, 2022.

The following rules will be in effect from 1 July, 2022, with specific requirements for vaccinated and unvaccinated/not fully vaccinated travelers from all countries/territories with scheduled arrivals from this date.

Pre-arrival requirements

Vaccinated travelers must have the following documents for entering Thailand:

 • A valid passport, or a border pass for arrivals via border checkpoints.
 • A Certificate of COVID-19 Vaccination
  • Everyone 18 years of age and older must be fully vaccinated for COVID-19 with an approved vaccine at least 14 days before travelling to Thailand.
  • Travelers 5-17 years of age travelling to Thailand unaccompanied must get vaccinated with at least 1 dose of an approved vaccine at least 14 days before travelling to Thailand. Those travelling with parents are exempt from this requirement.

Unvaccinated/not fully vaccinated travelers must have the following documents for entering Thailand:

 • A valid passport, or a border pass for arrivals via border checkpoints.
On Arrival Requirements

Upon arriving in Thailand, all travelers must undergo entry screening including body temperature check, and present the required documents to the Immigration/Health Control officer to carry out the checks.

The vaccinated travelers will then be allowed entry and are free to go anywhere in the kingdom. *For arrivals by land using a border pass, they will be allowed a stay of no longer than 3 days within the specified areas only.

Likewise, unvaccinated/not fully vaccinated travelers who have proof of a negative result from an RT-PCR test or professional ATK within 72 hours of travel will be allowed entry and are free to go anywhere in the kingdom.

The unvaccinated/not fully vaccinated travelers without a negative test result within 72 hours of travel are required to follow the public health instructions and guidelines as deemed appropriate by the Health Control officer at the point of arrival. All expenses incurred will be the responsibility of the travelers.

During the Stay

While in Thailand, both vaccinated and unvaccinated/not fully vaccinated travelers are advised to strictly follow the health and safety standards. Travelers who are experiencing COVID-like symptoms should get tested. If testing positive, they must get the appropriate medical treatment.

For incoming foreign travelers with scheduled arrivals before 1 July, 2022, the following pre-arrival rules apply:

Pre-arrival requirements

Vaccinated travelers must have the following documents for entering Thailand:

 • A valid passport, or a Border Pass for arrivals via border checkpoints.
 • A Thailand Pass (via https://tp.consular.go.th/) (Thais are exempt from this requirement.) Once all essential details have been completed via the system, the QR code will be automatically issued (no waiting time)
 • An insurance policy with coverage no less than US$10,000. Thais and foreign expatriates under Thailand’s national healthcare coverage are exempt from this requirement.
 • A Certificate of COVID-19 Vaccination
  • Everyone 18 years of age and older must be fully vaccinated for COVID-19 with an approved vaccine at least 14 days before travelling to Thailand.
  • Travelers 5-17 years of age travelling to Thailand unaccompanied must get vaccinated with at least 1 dose of an approved vaccine at least 14 days before travelling to Thailand. Those travelling with parents are exempt from this requirement.
  • Travelers with a history of COVID-19 infection who have recovered by medical treatment, and travelers who have received at least one dose of an approved vaccine post-infection must have a certificate of COVID-19 recovery.

Unvaccinated/not fully vaccinated travelers must have the following documents for entering Thailand:

 • A valid passport, or a Border Pass for arrivals via border checkpoints.
 • A Thailand Pass (via https://tp.consular.go.th/) (Thais are exempt from this requirement.) Once all essential details have been completed via the system, the QR code will be automatically issued (no waiting time)
 • An insurance policy with coverage no less than US$10,000. Thais and foreign expatriates under Thailand’s national healthcare coverage are exempt from this requirement.
We wish all visitors an enjoyable, safe, and rewarding holiday in Thailand during this exciting time in which we are able again to welcome travelers from around the world.

นอกจากนี้ ยังได้ยกเลิกข้อกำหนดการประกันสุขภาพ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ เรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนที่มีใบรับรองการฉีดวัคซีน หรือ RT-PCR หรือมีผลการทดสอบ ATK เชิงลบก่อนเดินทางมาถึง

ข้อมูลนี้ได้รับการปรับปรุงเมื่อ 24 มิถุนายน 2565

กฎต่อไปนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยมีข้อกำหนดเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้รับการฉีดวัคซีนและไม่ได้รับการฉีดวัคซีน หรือไม่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจากทุกประเทศและเขตแดนที่มีกำหนดการเดินทางมาถึงนับจากวันที่นี้

ข้อกำหนดก่อนเดินทางมาถึง

นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนจะต้องมีเอกสารในการเข้าประเทศไทย ดังต่อไปนี้:

 • หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง หรือบัตรผ่านแดนสำหรับขาเข้าผ่านจุดตรวจชายแดน
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19
  • ทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วนด้วยวัคซีนที่ผ่านการรับรองอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมาประเทศไทย
  • นักท่องเที่ยว อายุ 5-17 ปี ที่เดินทางมาประเทศไทยโดยลำพัง ต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โด๊ส โดยจะต้องได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้ที่เดินทางกับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบจำเป็นต้องมีเอกสารในการเข้าประเทศไทย ดังต่อไปนี้:

 • หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง หรือบัตรผ่านแดนสำหรับขาเข้าผ่านจุดตรวจชายแดน
ข้อกำหนดเมื่อมาถึง

เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองการเข้าเมือง รวมทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และแสดงเอกสารที่จำเป็นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง/ควบคุมสุขภาพเพื่อดำเนินการตรวจสอบ

นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนจะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ และมีอิสระที่จะไปที่ใดก็ได้ในราชอาณาจักร

** สำหรับการเดินทางมาถึงทางบกโดยใช้บัตรผ่านแดน จะได้รับอนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 3 วันภายในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น **

นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบซึ่งมีผลตรวจเป็นลบจากการทดสอบ RT-PCR หรือ ATK ภายใน 72 ชั่วโมงของการเดินทาง จะได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศและมีอิสระที่จะไปที่ใดก็ได้ในราชอาณาจักร

นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบโดยไม่มีผลการทดสอบเป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงของการเดินทาง จะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำและแนวทางด้านสาธารณสุขตามที่เจ้าหน้าที่ควบคุมสุขภาพเห็นสมควร ณ จุดที่เดินทางมาถึง ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะเป็นความรับผิดชอบของนักท่องเที่ยว

ระหว่างการเข้าพัก

ขณะอยู่ในประเทศไทย นักท่องเที่ยวทั้งที่ได้รับวัคซีนและไม่ได้รับวัคซีน หรือไม่ได้รับวัคซีนครบถ้วน ขอแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นักท่องเที่ยวที่มีอาการคล้ายโควิดควรเข้ารับการตรวจ หากผลตรวจเป็นบวก พวกเขาต้องได้รับการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม

สำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ที่เข้ามาตามกำหนดการก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565จะใช้กฎเกณฑ์ก่อนเดินทางมาถึงดังต่อไปนี้:

ข้อกำหนดก่อนเดินทางมาถึง

นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนจะต้องมีเอกสารในการเข้าประเทศไทย ดังต่อไปนี้:

 • หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง หรือบัตรผ่านแดนสำหรับขาเข้าผ่านจุดตรวจชายแดน
 • บัตร Thailand Pass (ผ่าน https://tp.consular.go.th/) (คนไทยได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้) เมื่อรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว QR code จะออกให้โดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องรอนาน)
 • กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ ชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลของประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้
 • ใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19
  • ทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 อย่างครบถ้วนด้วยวัคซีนที่ผ่านการรับรองอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางมาประเทศไทย
  • นักท่องเที่ยวอายุ 5-17 ปีที่เดินทางมาประเทศไทยโดยลำพังต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 โด๊ส ที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ผู้ที่เดินทางกับผู้ปกครองจะได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้
  • นักท่องเที่ยวที่มีประวัติการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งหายจากการรักษาพยาบาล และนักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนที่ได้รับการอนุมัติอย่างน้อยหนึ่งครั้งหลังการติดเชื้อจะต้องมีใบรับรองการฟื้นตัวของ COVID-19

นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบ ต้องมีเอกสารในการเข้าประเทศไทยดังต่อไปนี้:

 • หนังสือเดินทางที่ถูกต้อง หรือบัตรผ่านแดนสำหรับขาเข้าผ่านจุดตรวจชายแดน
 • บัตร Thailand Pass (ผ่าน https://tp.consular.go.th/)(คนไทยได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้) เมื่อรายละเอียดที่จำเป็นทั้งหมดผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว QR code จะออกให้โดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องรอนาน)
 • กรมธรรม์ประกันภัยที่มีความคุ้มครองไม่ต่ำกว่า 10,000 เหรียญสหรัฐ ชาวไทยและชาวต่างชาติที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลของประเทศไทยได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดนี้

แหล่งที่มา : Thailand’s entry requirements from 1 July 2022: Thailand Pass removed - TAT Newsroom

 

Planning a Trip to Thailand post-pandemic: Important Things Travelers Need to Know


Travel Advisories

See Thailand Tourism Updates containing Thailand’s tourism information and some useful tips for visitors to the kingdom especially when there are issues concerning travelling in general.

Pre-arrival Requirements

The following rules will be in effect from 1 July, 2022, with specific requirements for vaccinated and unvaccinated/not fully vaccinated travelers from all countries/territories with scheduled arrivals from this date.
Pre-arrival requirements Vaccinated travelers must have the following documents for entering Thailand:
• A valid passport, or a border pass for arrivals via border checkpoints
• A certificate of COVID-19 Vaccination
o Everyone 18 years of age and older must be fully vaccinated for COVID-19 with an approved vaccine at least 14 days before travelling to Thailand.
o Travelers 5-17 years of age travelling to Thailand unaccompanied must get vaccinated with at least 1 dose of an approved vaccine at least 14 days before travelling to Thailand. Those travelling with parents are exempt from this requirement.
Unvaccinated/not fully vaccinated travelers must have the following documents for entering Thailand:
• A valid passport, or a border pass for arrivals via border checkpoints
• A negative result from an RT-PCR test or professional ATK within 72 hours of travel

Visa Requirements

For tourism purposes, there are currently two types of visa, for which travelers may apply online at www.thaievisa.go.th.
• Tourist visa (single entry): for stay up to 60 days with possible one-time extension of 30 days
• Special Tourist Visa (STV): for stay up to 90 days with possible extension of 90 days twice
Kindly note that a valid visa or re-entry permit is required for the Thailand Pass application, except passport holders of countries/territories entitled to a 30-day visa exemption (see list).
Visa on Arrival Foreign travelers can apply for a Visa on Arrival (VOA), but they are still required to apply for a Thailand Pass before flying to Thailand. However, the VOA will be granted for only 15 days without possible extension. Also, currently, only passport holders of Bulgaria, Bhutan, China, Cyprus, Ethiopia, Fiji, Georgia, India, Kazakhstan, Malta, Mexico, Nauru, Papua New Guinea, Romania, Saudi Arabia, Taiwan, Uzbekistan, and Vanuatu may apply for the VOA. Currently, the VOA can also be applied online through VFS Global, the officially authorized partner of the Immigration Bureau of Thailand for (E-VOA) at https://thailandevoa.vfsevisa.com/thailand/home/index.
Sticker less Electronic (SE) Visa service Available in 21 Thai Embassies and Consulates-General in 9 countries; namely. Canada, China, Denmark, France, Norway, Republic of Korea, Sweden, the United Kingdom, and the United States. The SE Visa service will be made available in more countries around the world in the near future. SE Visa applicants can submit their applications, pay the visa fees, and receive their sticker less e-visas through the website: www.thaievisa.go.th without visiting the Embassies or Consulate-General offices. After the SE Visa application has been approved, a confirmation e-mail will be sent to the applicants. Information on the visa will be linked to the immigration system; however, it is recommended that travelers print a copy of the confirmation e-mail to present to the airline and Thai Immigration officials to carry out checks when travelling to Thailand. Kindly note it is currently not possible to cross the border and re-enter Thailand for a visa extension. For more information on different visa categories for other purposes than tourism, see www.thaievisa.go.th.

On Arrival Requirements

Upon arriving in Thailand, all travelers must undergo entry screening including body temperature check, and present the required documents to the Immigration/Health Control officer to carry out the checks.
The vaccinated travelers will then be allowed entry and are free to go anywhere in the kingdom. *For arrivals by land using a border pass, they will be allowed a stay of no longer than 3 days within the specified areas only. Likewise, unvaccinated/not fully vaccinated travelers who have proof of a negative result from an RT-PCR test or professional ATK within 72 hours of travel will be allowed entry and are free to go anywhere in the kingdom. The unvaccinated/not fully vaccinated travelers without a negative test result within 72 hours of travel are required to follow the public health instructions and guidelines as deemed appropriate by the Health Control officer at the point of arrival. All expenses incurred will be the responsibility of the travelers.

During Your Stay

Protect yourself and others from COVID-19. While in Thailand, both vaccinated and unvaccinated / not fully vaccinated travelers are advised to strictly follow the health and safety standards. Travelers who are experiencing COVID-like symptoms should get tested. If testing positive, they must get the appropriate medical treatment.
Tourist safety The Royal Thai Government places the highest priority on the safety and well-being of every visitor to Thailand. As the main government agency responsible for the promotion and marketing of Thailand as a preferred destination, the Tourism Authority of Thailand (TAT) is working closely with all the concerned public and private organizations to ensure the utmost efforts to prevent any unfortunate incidents occurring on tourists and the local Thai people.

International Departure

For travelling from Thailand to other countries, travelers are advised to follow the guidelines and measures announced by the respective country of their destination.
It is possible as long as you have all of your advance arrangements in good order.
No, they don’t. However, they are recommended to check for the latest requirements with the airline and the country of their destination.

Contact Us

91 Moo 1, Bangkruay, Bangkruay, Nonthaburi, 11130 Thailand

Tel : (+66) 62889 2491, (+66) 93559 5444

FAX : (+66) 2409 5068

Email : emails@bookengine.com