เชิญชวนคนท่องเที่ยว เข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “พังงากับทิศทางการตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้”

เชิญชวนคนท่องเที่ยว เข้าร่วมรับฟัง การเสวนาในหัวข้อ “พังงากับทิศทางการตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้” โดย ท่านธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเซียใต้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ ททท

นายชูวิทย์ ศิริเวชกุล ผู้อํานวยการภูมิภาคเอเชียตะวันออก ททท.
กล่าวถึงสถานการณ์และแผนการดําเนินงานส่งเสริมตลาดเอเชียตะวันออก

นางสาวสุกัญญา สิริกาญจนากุล ผู้อํานวยการภูมิภาคอาเซียน เอเชียใต้ และแปซิฟิกใต้ ททท. กล่าวถึงสถานการณ์และแผนการดําเนินงานส่งเสริมตลาดอาเซียนฯ

นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา กล่าวถึงความพร้อม อุปสรรค และโอกาสทางการท่องเที่ยวภาพรวมในจังหวัดพังงากับตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยว นายสมพงศ์ ดาวพิเศษ นายกสมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทยพร้อมเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30–16.00 น.
ณ ห้องประชุมโอลด์สยาม โรงแรมเขาหลัก ลากูน่า รีสอร์ท จังหวัดพังงา

จัดโดย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ททท.สำนักงาน พังงา และ สมาคมโรงแรมที่พักส่งเสริมสุขภาพอันดามันและอ่าวไทย

Contact Us

91 Moo 1, Bangkruay, Bangkruay, Nonthaburi, 11130 Thailand

Tel : (+66) 62889 2491, (+66) 93559 5444

FAX : (+66) 2409 5068

Email : emails@bookengine.com