คำถามที่พบบ่อย

FAQs

Preparations to Travel

Travelers who are participating in the Phuket Sandbox Program must prepare the documents as followed;
 • A passport with at least six months validity
 • Ensure that your country is approved for travel to Thailand by the CCSA for at least 21 days (Centre for COVID-19 Situation Administration)
 • Ensure that you are fully vaccinated according to the WHO (World Health Organization) or MoPH (Thailand Ministry of Public Health)
 • Booked and purchased a round trip airplane ticket
 • Booked and paid for accommodation/hotel through the SHABA system, and have carried out all RT-PCR tests
 • Ensure that your medical insurance covers your travel, including for COVID-19 treatment (covering at least US$100,000)
 • Declare your negative result of COVID-19 RT-PCR test no longer than 72 hours before travel
The list of countries allowed for travel to Thailand are provided at the Royal Thai Police Immigration Bureau.
Yes, you have to be living in a country/territory which is approved by the CCSA (Centre for COVID-19 Situation Administration) for at least 24 days or more, before returning to Thailand.
Currently, British Airways, Cathay Pacific, Israel Airlines, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, and Thai Airways, provide flights that are direct to Phuket.
Please check the flight schedules on the respective airline’s websites.
For your return travel, please note that some airlines are unable to operate into your home country.
Children under 18 are not required to be vaccinated if travelling with fully vaccinated parents or guardians, but must have tested negative for COVID-19 no longer than 72 hours before travel.

Applying for Phuket Sandbox Program

 1. Book and pay for a SHA Plus certified accommodation/hotel through any channel. Then, you must receive a confirmation number from the SHABA system along with a QR Code which will be provided by your SHA Plus certified accommodation/hotel.
 2. Book and pay for 3 RT-PCR tests through the PSAS System during your first 14 days
 3. Medical Insurance that covers your travel, including COVID-19 treatment covering at least US$100,000
 4. After meeting all the above requirements, you can go to https://coethailand.mfa.go.th/ to apply for a Certificate of Entry (COE).
You will be notified of your COE results through your registered email.
Yes, if it is required.

Day of Travel

Yes. Please note that if your temperature exceeds the safety limit, you will be denied boarding.

Arrival into Phuket

After you have arrived, must be following the “7-Step Flow in-out of Phuket International Airport”
Yes, you need to go straight to your hotel and remain in the room until you have received the first RT-PCR test result. Please note the result will be notified to the SHA Plus manager at your accommodation/hotel.
No, you cannot use public transportation. The transfer is pre-arranged, and must be a SHA Plus Certified Transportation from your accommodation/hotel.
The result will be available within the first day of your arrival and sent directly to the SHA Plus manager of your accommodation.
If you arrived during 00.01-18.00 hrs., this is counted as DAY 1.
If arrived during 18.01-00.00 hrs., the next/following day is counted as Day 1.

During Your Stay

You must be admitted at the partnered hospital/MOU hospital for appropriate treatment, and all expenses will covered by your insurance.
Yes, you can travel anywhere you want within Phuket. BUT, you must strictly follow the DMHTTA precautions: D – Distancing, M – Mask wearing, H – Handwashing, T – Temperature check, T – Testing for COVID-19, and A – Alert application. Masks must be worn at all times in public areas.
We highly recommend you to make activities with businesses which are SHA Plus certified.
You are required to stay at a SHA Plus certified accommodation/hotel only to maintain the required health and safety standard. This is for your safety as well as SHA Plus certified accommodation/hotels to follows strict safety guidelines and is at least 70% vaccinated.
Yes, your family/friends can be stay with you as long as all regulations of Thailand are followed.
You can stay at more than one SHA Plus certified accommodation/hotel during your first 14 nights in the Phuket Sandbox. However, all bookings must be booked and paid before entering Thailand. We HIGHLY RECOMMEND that you stay NO more than 2 SHA Plus certified accommodations during your first 14 nights in the Phuket Sandbox.
After the 15th of August 2021, with the opening of “Amazing Khaolak and Koh Yao” you can stay in Phuket for at least 7 nights, then stay in the Phang-Nga Sealed Route Areas for the next 7 nights (Phang-Nga sealed route areas includes Khaolak – Koh Yao Noi or Koh Yao Yai).
Yes, you can. Please be noted that after you stay in Phuket, you must be onboard to your country only.
No, you cannot. You must leave Thailand immediately. If you want to visit other Thai destinations, you need to complete a 14-night stay in Phuket (and Sealed Route Areas).
 1. If your stay is less than 5 days, you will only have to take one RT-PCR test (upon arrival).
 2. If your stay is less than 7 days, you must take the second RT-PCR test on day 6 or 7.
 3. If your stay is between 10 and 14 days, you must take the second on day 6 or 7 and the third RT-PCR test on day 12 or 13.
You can take an RT-PCR test at almost every hospital, which can be booked and checked in the PSAS System (www.thailandpsas.com). The expenses about 2,500-4,000 THB. per person and paid by you.
All required testing must be booked and paid through the PSAS System. The number of tests depend on the duration of your stay.
If you are experiencing COVID-19 symptoms, you must immediately get a coronavirus test. In addition, if you are travelling in a group, every person in the group must get tested.
you will be admitted at a partnered hospital/MOU hospital where your insurance will be responsible for the medical expenses. The people travelling with you are considered as high risk individuals and must also get an RT-PCR test. If high risk individuals test positive for COVID-19 they must be admitted to a partnered hospital/MOU hospitals. If high risk individuals test negative, they must quarantine in a LQ accommodation/hotel. At the same time SHA Plus accommodation/hotels that you are staying MUST fully refund the remaining nights that you booked.

Leaving Phuket

Each destination in Thailand has different entry requirements and you should check the notice of these provinces in advance.
It depend on the requirements of your specific international destination. Thailand is not responsible or able to assist on this matter.

Before Entering Phang Nga

If you would like to stay in Phang-Nga Sealed Route Areas (Khaolak or Koh Yao Noi – Koh Yao Yai), you must stay in the Phuket Sandbox for at least 7 nights before staying in the Phang-Nga Sealed Route Areas for the next 7 nights.
You can stay at more than one accommodation venue within the Phang-Nga Sealed Route Areas, however these must be booked and prepaid at only SHA Plus certified accommodation/hotels before entering Thailand.
You can make a reservation for transportation through the accommodation/hotel in Phang-Nga or through your accommodation/hotel in Phuket. The accommodation/hotel will arrange SHA Plus certified transport to pick you up where you are staying. You cannot stop or stay anywhere out of your travel route.
This is not possible, because of the public health issues around safety during the coronavirus pandemic.
No, because visiting both Koh Yao Noi and Koh Yao Yai will require you to travel back to the pier in Phuket.
No, because you already got a coronavirus test result after the 7th night in Phuket and this can used within the 72 hour requirement.

During Your Stay

The documents that you have to prepare are as followed:
 1. Transfer Form to leave Phuket and enter the Phang-Nga Sealed Route Areas
 2. Phuket Departure Card obtained from the Tah Chat Chai Check Point
 3. Documents confirming accommodation/hotel booking (SHABA confirmation number)
 4. COVID-19 RT-PCR test results from PSAS System
 5. Vaccination Certificate
Travelers who are staying in Khaolak - Nam Kem Area can freely travel within the area.
Travelers who are staying in Na Tai Area or Koh Yao Area, you can only travel from SHA Plus to SHA Plus certified businesses. This restriction is only in place until you have met the required number of days.
You must download “Mor Chana Application” and check in with the SHA Plus Manager at your accommodation/hotel at least once a day. “Mor Chana Application” will appear with a yellow color and will only turn green when you have complete the required stay of 7 days in the Phang-Nga Sealed Route Areas, indicating that you can travel throughout the Sealed Route Areas. You must also strictly follow the DMHTTA precautions: D – Distancing, M – Mask wearing, H – Handwashing, T – Temperature check, T – Testing for COVID-19, and A – Alert application. Masks must be worn at all times in public areas.
Your friend or family members can stay with you as long as they have followed the required guidelines.
Your Thai friend must show his/her vaccination certificate and their COVID-19 test result that is valid within 72 hours.
Any person experiencing COVID-19 symptoms must immediately get a test including all the people who are at high risk.
In the case a traveler is infected with COVID-19 in Thailand, he/she will be admitted at a partnered/MOU hospital where your insurance will cover for the medical expenses. The people who are travelling with you will also be considered as high risk individuals and must go get RT-PCR tested. If high risk individuals result test is positive for COVID-19 they must be admitted at a partnered hospital/MOU hospital. If high risk individuals result test is negative, they must quarantine in LQ accommodation/hotels. In addition, your SHA Plus accommodation/hotels where you are staying must refund the remaining nights of your booking.
The SWAB center in Phang-Nga are pictured below:
You cannot travel to other places that is not included in the Phang-Nga sealed route. There are total of 9 check points within the Phang-Nga Sealed Route Areas to ensure everyone strictly follows the regulations. Otherwise, there are 2 check points in Koh Yao Yai, a check point in Koh Yao Noi and 6 check points within the Khaolak Area.


Departure from Phang Nga Sealed Route Areas

You can travel to other destinations after completing your required stay here and having taken a RT-PCR test on the 6th or 7th day before going out of Phang-Nga. Please note, that all destinations in Thailand have different rules for entry, therefore you should check in advance.
If your COVID-19 result test is Positive, you have to be admitted at a MOU hospital where your insurance will cover for all medical expenses.
The travel destinations in the Phang-Nga sealed route are as below; Khaolak: 813 Tsunami Memorial Park, Thai Mueng Beach, Khaolak Beach, Nangthong Beach, Khukkhak Beach, Pakarang Beach, Pakweeb Beach, Bangsak Beach, Na Tai: Khao Pilai Beach, and Natai Beach Koh Yao Noi: Pasai Beach, Tha Khao Beach and An Poa Beach Koh Yao Yai: Laem Had Beach and Los Paradise Beach You can see more information on travel destinations at www.phang-nga.org or http://www.facebook.com/phangngapromptinfo/
Travelers can only travel to Lam Had Beach and Koh Kai Nai destinations that are SHA Plus certified businesses only.
Travelers can only travel to Klorng Jard Beach and Koh Kai Nai destinations that are SHA Plus certified businesses only.

การเตรียมตัวก่อนเดินทาง

นักท่องเที่ยวที่จะเข้าร่วมโครงการต้องเตรียมเอกสารดังนี้
 • หนังสือเดินทางที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • จะต้องพำนักอยู่ในประเทศที่อยู่ในรายชื่อที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าประเทศไทยได้ อย่างน้อย 21 วัน หรือมากกว่านั้น
 • ได้รับวัคซีนที่ได้รับมาตรฐานของ WHO หรือ MoPH ครบ 2 โดส
 • จะต้องมีหลักฐานการซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • จะต้องมีหลักฐานการสำรองห้องพักผ่านระบบ SHABA และได้ทำการจองและชำระเงินเพื่อการตรวจโควิด-19 ผ่านระบบ PSAS
 • จะต้องมีประกันสุขภาพที่ครอลคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในประเทศไทย (รวมถึงโควิด) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
 • จะต้องมีผลตรวจโควิด-19 โดยวิธี RT-PCR ระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ตามประกาศ ในเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
ปัจจุบันมีสายการบิน British Airways, Cathay Pacific, El Al, Emirates, Etihad Airways, Qatar Airways, Singapore Airlines, and Thai Airways International (THAI).
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน ครบ 2 โดส หากเดินทางพร้อมพ่อ แม่ หรือผู้ปกครอง แต่จะต้องแสดงผลการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR test ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

การสมัครเข้าร่วมโครงการภูเก็ต แซนด์ บ็อกซ์

   1. สำรองห้องพักผ่านระบบ SHABA ในโรงแรมที่ได้รับมารตรฐาน SHA Plus
   2. จองและชำระเงินการตรวจ RT-PCR test จำนวน 3 ครั้ง ระหว่างพำนัก 14 วัน ผ่านระบบ PSAS
   3. จะต้องมีประกันสุขภาพที่ครอลคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ในประเทศไทย (รวมถึงโควิด) ในวงเงินไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
   4. ยื่นขอ ใบรับรองการเข้าประเทศ (COE) ได้ที่ https://coethailand.mfa.go.th/
นักท่องเที่ยวสามารารถทราบผลผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้
นักท่องเที่ยวต้องยื่นขอวีซ่าตามเงื่อนไขการพำนักในประเทศไทย

วันเดินทาง

นักท่องเที่ยวจะต้องถือเอกสารสำหรับการยื่นขอ COE ติดตัว
นักท่องเที่ยวจะต้องทำการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการเดินทาง หากเกินเกณฑ์ที่กำหนด จะไม่อนุญาตให้เดินทาง

เมื่อเดินทางถึงภูเก็ต

นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตาม 7 ขั้นตอน การเดินทางเข้า – ออก สนามบินนานาชาติภูเก็ต
นักท่องเที่ยวจะต้องมุ่งตรงเข้าสู่โรงแรมที่พัก และพำนักอยู่ในห้องพักจนกว่าผลตรวจ RT-PCR Test ครั้งแรกที่สนามบิน จะแจ้งผลผ่านทาง SHA Plus Manager ประจำโรงแรมนั้นๆ
ไม่ได้ นักท่องเที่ยวไม่สามารถใช้รถสาธารณะได้ จะต้องเป็นรถโรงแรมที่พำนักและผ่านมาตรฐาน SHA Plus เท่านั้น
จะได้รับผลตรวจผ่าน SHA Plus Manager ภายในวันแรกที่เข้าพัก
ถ้านักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงระหว่าง 00.01-18.00 น. ให้นับเป็นวันที่ 1 ถ้าเดินทางมาถึงระหว่างเวลา 18.00 – 00.00 น. ให้นับวันถัดไปเป็นวันที่ 1

ระหว่างการเข้าพัก

นักท่องเที่ยวที่ติดเชื้อ จะถูกนำส่งไปยังโรงพยาบาลคู่สัญญา และบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางภายในเกาะภูเก็ตได้อย่างอิสระ ภายใต้มาตรการ DMHTTA
  Distancing (อยู่ห่างไว้)
  Mask wearing (ใส่มาส์กกัน)
  Hand washing (หมั่นล้างมือ)
  Temperature (ตรวจวัดอุณหภูมิ)
  Testing (ตรวจให้ไว)
  Alert Application (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ)
แนะนำให้ทำกิจกรรมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus เท่านั้น
นักท่องเที่ยวจะต้องพำนักในโรงแรมที่ได้รับมาตรฐาน SHA Plus เท่านั้น เพื่อรักษามาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัย เนื่องจากโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานSHA Plus จะต้องรักษาเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการได้รับการฉีดวัคซีน ไม่น้อยกว่า 70% ของพนักงาน
เพื่อนหรือครอบครัวที่เดินทางมาถึงก่อนหน้า สามารถเข้าพักร่วมกันได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
นักท่องเที่ยวจะต้องพำนักในโรงแรมที่ผ่านมาตรฐานSHA Plusครบ 14 คืน ในโรงแรมเดียว หรือสามารถพัก7 คืนแรก ในโรงแรม ก. และ7 คืนหลังในโรงแรม ข. โดยจะต้องทำการจองล่วงหน้าผ่านระบบ SHABA
ปัจจุบันนี้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าพักในจังหวัดใกล้เคียงได้หลังพำนักในภูเก็ต ครบ 14 คืน ทั้งนี้สามารถสามารถพำนัก 7 คืนในภูเก็ต และ 7 คืนในจังหวัดพังงาหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2564
ไม่สามารถทำได้ นักท่องเที่ยวต้องเดินทางออกนอกประเทศทันที ถ้าหากนักท่องเที่ยวต้องการไปยังจุดหมายอื่นๆในประเทศไทยจำเป็นต้องเข้าพำนักในภูเก็ตให้ครบ 14 คืน หรือสามารถพำนัก 7 คืนในภูเก็ต และ 7 คืนในจังหวัดพังงาหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2564
  ถ้านักท่องเที่ยวพำนักน้อยกว่า 7 วัน จะต้องทำการตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 6 หรือ 7
  ถ้านักท่องเที่ยวพำนัก 14 คืน จะต้องทำการตรวจครั้งที่ 2 ในวันที่ 12 หรือ 13
  ถ้าพำนักน้อยกว่า 5 คืน จะไม่มีการตรวจครั้งที่ 2
การตรวจ RT-PCR Test จะต้องมีการจองและชำระเงินล่วงหน้าก่อนการเดินทางผ่านระบบ PSAS
นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับการตรวจโดยทันที พร้อมทั้งบุคคลใกล้ชิด
นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และหลังจากทำการสอบสวนโรค ผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่ถือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการกักตัวที่ LQ โดยโรงแรมที่นักท่องเที่ยวพำนักจะต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยว

เดินทางออกจากภูเก็ต

นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่แต่ละจังหวัดกำหนด เช่น การได้รับวัคซีนครบ 2 โดส และ/หรือ มีผลตรวจ Rapid Antigen Test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าจังหวัดนั้น ๆ
นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่แต่ละประเทศกำหนด เช่น การได้รับวัคซีนครบ 2 โดส และ/หรือ มีผลตรวจ Rapid Antigen Test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ

ก่อนเข้าพัก

กรณีที่นักท่องเที่ยวต้องหารเข้าพำนักในพื้นที่นำร่อง เขาหลัก – เกาะยาวก่อนวันที่ 15 สิงหาคม 2564 จะต้องพำนักในภูเก็ตครบ 14 วัน แต่หลังจากวันที่ 15 สิงหาคม 2564 นักท่องเที่ยวสามารถพำนักในภูเก็ต 7 วัน และ พำนักในเขาหลัก –เกาะยาว เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน
สามารถพักได้มากกว่า 1 โรงแรม แต่จะต้องทำการสำรองห้องพักผ่านระบบ SHABA ก่อนการเข้าพักเท่านั้น
นักท่องเที่ยวเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะใช้บริการรถรับส่งของโรงแรมต้นทางในจังหวัดภูเก็ต หรือโรงแรมปลายทางในพื้นที่เขาหลัก-เกาะยาว เป็นผู้ดำเนินการไปรับ
ปัจจุบันนี้ยังไม่สามารถทำได้ เนื่องจากนักท่องเที่ยวจะต้องไปขึ้นเรือที่ท่าเรือในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งจะไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จนกว่าจังหวัดพังงาจะมีการเปิดท่าเรือภายในจังหวัด
ราถทำได้ เพราะถือเป็นพื้นที่ในอำเภอนำร่องเดียวกัน แต่ต้องไม่แวะนอกพื้นที่นำร่อง
ไม่ต้องทำการตรวจในวันแรกที่เข้าพัก เพราะได้มีผลการตรวจก่อนการเข้าพักมาแล้วไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ระหว่างเข้าพัก

นักท่องเที่ยวต้องแสดงเอกสารยืนยันการเข้าพัก ดังนี้
 • เอกสารการออกจากจังหวัดภูเก็ต (Transfer Form)
 • ใบรับรองจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (Phuket Departure Card)
 • เอกสารการจองห้องพักและชำระเงินผ่านระบบ SHABA
 • เอกสารการจองการตรวจโควิดผ่านระบบ PSAS
 • ใบแสดงการฉีดวัคฉีด (Vaccine Certificate)
นักท่องเที่ยวที่พำนักในพื้นที่เขาหลัก ถึงหาดน้ำเค็ม สามารถท่องเที่ยวได้ในพื้นที่ได้ ในพื้นที่ หาดนาใต้ต้องพำนักในโรงแรม SHA PLUS เท่านั้นและท่องเที่ยว จากธุรกิจ SHA PLUS to SHA PLUS จนกว่าจะครบหลักเกณฑ์สำหรับการเปิดพื้นที่นำร่อง และ สำหรับเกาะยาว พำนักในโรงแรม SHA PLUS เท่านั้นและท่องเที่ยว จากธุรกิจ SHA PLUS to SHA PLUS เท่านั้น นักท่องเที่ยวจะต้องทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น หมอชนะ และแสดงตนพร้อมทั้งสแกนแอปพลิเคชั่น หมอชนะต่อ SHA Plus Manager วันละ 1 ครั้ง และปฏิบัติตามข้อกำหนด DMHTTA
 • Distancing (อยู่ห่างไว้)
 • Mask wearing (ใส่มาส์กกัน)
 • Hand washing (หมั่นล้างมือ)
 • Temperature (ตรวจวัดอุณหภูมิ)
 • Testing (ตรวจให้ไว)
 • Alert Application (ใช้ไทยชนะ และหมอชนะ)
แอปพลิเคชั่นหมอชนะ สำหรับชาวต่างชาติจะแสดงผลเป็น สีเหลือง จนกว่าจะพำนักครบ 7 วันจึงจะแสดงผลเป็นสีเขียว หมายถึงสามาราถเดินทางออกนอกพื้น Sealed Route ได้
เพื่อนหรือครอบครัวที่เดินทางมาถึงก่อนหน้า สามารถเข้าพักร่วมกันที่โรงแรมได้หรือไม่
จะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนครบโดส และผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ภายใน 72 ชั่วโมง
นักท่องเที่ยวพร้อมทั้งบุคคลใกล้ชิดจะต้องเข้ารับการตรวจโดยทันที
นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และหลังจากทำการสอบสวนโรค ผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่ถือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการกักตัวที่ LQ โดยโรงแรมที่นักท่องเที่ยวพำนักจะต้องคืนเงินค่าใช้จ่ายที่ยังไม่เกิดขึ้นให้กับนักท่องเที่ยว
ไม่สามารถทำได้ เพราะในพื้นที่นำร่องจะมีการตั้งด่านคัดกรองไม่ให้นักท่องท่องเที่ยวออกนอกพื้นที่ โดยมีทั้งหมด 9 ด่าน แบ่งเป็น 2 ด่านในพื้นเกาะยาวใหญ่ 1 ด่าน ด่านในพื้นเกาะยาวน้อย และ 6 ด่านในพื้นที่เขาหลัก

เดินทางออกจากเขาหลัก – เกาะยาว

สามารถทำได้ โดยนักท่องเที่ยวจะต้องทำการตรวจ RT-PCR Test ในวันที่ 6 -7 ก่อนเดินทางออกไปยังจุดหมายอื่น ๆในประเทศไทย
นักท่องเที่ยวจะต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่กำหนด โดยบริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และหลังจากทำการสอบสวนโรค ผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่ถือเป็นผู้มีความเสี่ยงสูง จะต้องเข้ารับการกักตัวที่ LQ โดยนักท่องเที่ยวจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
สามารถไปเที่ยวที่ แหลมหาด และ เกาะไข่ใน และธุรกิจ ที่ได้ SHA PLUS to SHA PLUS เท่านั้น
สามารถไปเที่ยวที่ หาดคลองจาด และ เกาะไข่ใน และธุรกิจ ที่ได้ SHA PLUS to SHA PLUS เท่านั้น

Contact Us

91 Moo 1, Bangkruay, Bangkruay, Nonthaburi, 11130 Thailand

Tel : (+66) 62889 2491, (+66) 93559 5444

FAX : (+66) 2409 5068

Email : emails@bookengine.com